HABİTAT PEYZAJ

 

 • Peyzaj Tasarım Projeleri
 • Otoyol Peyzaj Projelendirme ve Uygulamaları
 • Peyzaj Ruhsal Projeleri
 • Peyzaj Onarım & Rehabilitasyon Projeleri
 • Peyzaj Uygulamaları
 1. Dış Mekan Bitkilendirme Uygulamaları
 2. İç Mekan Bitkilendirme Uygulamaları
 3. Bitkisel Toprak, Torf, Gübre,Ponza Curüf Uygulamaları
 4. Toprak İyileştirme Çalışmaları
 5. Arazi Tesviye İşleri
 6. Drenaj Sistemi Uygulamaları
 • Peyzaj Danışmanlık Hizmetleri
 • Sulama Sistemi Projesi ve Uygulaması
 • Peyzaj Aydınlarması Uygulaması
 • Hydroseeding Uygulaması
 1. Çimlendirme
 2. Bitkilendirme
 3. Şev Strabilizasyonu
 4. Doğa onarım ve Erozyon Kontrolü
 • Sert Peyzaj Uygulamaları
 1. Yürüme Yolları
 2. Döşeme ve Kaplama Malzemeleri
 3. Spor Sahalar
 4. Perde ve Taş Duvarlar
 5. Çocuk Oyun Grupları
 6. Kentsel Donatı Elemanları
 • Ağaçlandırma Projeleri ve Uygulamaları

 

HABİTAT ORMANCILIK

 • Ağaç röleve planı hizmetleri
 • Ağaç revizyon ve transplantasyon planı hizmetleri
 • İmara Konu Sahipli (Tapulu) parsellerde yapılacak ağaç röleve planı ve teknik raporunun hazırlanması
 • Ağaçlandırma ve fidanlık proje uygulama işleri
 • Özel ağaçlandırma projeleri ve uygulamaları
 • Akustik tomografi ölçüm ve ağaç devrilme risk analizi
 • Amenajman plan projeleri
 • Silvikültür planı yapımı
 • Orman içi dinlenme ve mesire yerleri projelerinin yapılması
 • Orman içi kamp projelerinin yapılması
 • Mesire yereri alan kullanım dosyalarının hazırlanması
 • Orman yolları planlama ve uygulama projeleri
 • Maden izin dosyalarının tanzimi
 • Eski maden sahaları için rehabilitasyon projeleri
 • Hidroelektrik Santrali (HES) ön ve izin dosyalarının hazırlanması
 • Termik Santral (TES) ön izin dosyası tanzimi
 • Termik Santral (TES) kesin izin dosyası tanzimi
 • Ağaçların taşınması ve kaldırılması işleri
 • Yol-Su-Su isale hattı-ENH-GSM-Balıkçılık İzin Projeleri

HABİTAT MESİRE YERLERİ

 

 • Konaklama Hizmeti
 • Restoran Hizmeti